اخلاق حلقه مفقوده رقابت های انتخاباتی

اخلاق حلقه مفقوده رقابت های انتخاباتی

مردم روز 11 اسفند براي تعيين و تثبيت نظر خود پاي صندوق‌هاي راي حاضر خواهند شد اما همه افراد حوزه انتخابیه بدانند هرآنچه از دل صندوق‌ها بيرون آيد بايد مورد احترام همه و معياري براي اعتماد مردم قلمداد گردد. و هر کسی به عنوان نماینده بر کرسی مجلس تکیه زد وظيفه‌اي جز خدمت به مردم نخواهند داشت.؛