حرکت لاک پشتی و تیر خلاص مدیریت منابع آب لرستان

حرکت لاک پشتی و تیر خلاص مدیریت منابع آب لرستان

با این عملکرد ضعیف و حرکت لاک پشتی شرکت آب منطقه ای لرستان، متاسفانه پروژه های اجرایی و طرح های مطالعاتی آبی الیگودرز تقریبا تعطیل شده و نشاطی در حوزه آب این شهرستان آسیب دیده به چشم نمی خورد.؛