غالبا خانواده درک درستی از شرایط بلوغ نوجوان ندارند

غالبا خانواده درک درستی از شرایط بلوغ نوجوان ندارند

در چند ماه اخیر در صفحات حوادث روزنامه ها و شبکه های اجتماعی مواجه شدیم با خبر خودکشی نوجوانانی که بر اثر یک شکست عشقی یا اختلاف خانوادگی و در مورد آخر نوجوانی با معدل بالای 19 بعد از عدم موفقیت در کنکور دست به خودکشی زده است. چه عاملی باعث میشود که یک نوجوان به سمت خودکشی سوق پیدا کند؟ و نوجوان چه علایمی را بروز میدهد که خانواده بفهمد در معرض خودکشی است و چه باید کند؟ ؛