مصوبات شورای فرهنگ عمومی لازم‌الاجراست

مصوبات شورای فرهنگ عمومی لازم‌الاجراست

استاندار لرستان گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی لازم‌الاجراست و اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی از طریق معاونت سیاسی، استانداری لرستان و با تلاش همه اعضا در دستور کار قرار بگیرد؛